Kết quả hình ảnh cho hóa đơn điện tử

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2023

Gia hạn TVAN - dịch vụ truyền nhận TVAN | Liên hệ hỗ trợ

Đăng ký gia hạn dịch vụ truyền nhận TVAN - Khắc phục lỗi chức năng hóa đơn bị khóa do hết hạn dịch vụ truyền nhận TVAN


Theo thông tư 78/TT-BTC ban hành ngày 17/9/2021 thì mọi hóa đơn điện tử của Doanh nghiệp đều bắt buộc phải được cập nhật và truyền dữ liệu khi phát hành, xuất hóa đơn đến tổng cục thuế từ ngày 21 tháng 11 năm 2021. Hóa đơn khi xuất cho khách hàng sẽ được truyền thẳng đến chi cục thuế và Doanh nghiệp không cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa.

Monet - đơn vị cung cấp mới và gia hạn hóa đơn điện tử cho khách hàng. Monet chính thức được Tổng cục thuế chọn là nhà cung cấp dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử.

Dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín - Đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định theo Thông tư 78 và nghị định 123 ban hành của bộ tài chính

Monet là một đơn vị tiên phong trong dịch vụ truyền nhận TVAN được công nhận đạt tiêu chuẩn truyền nhận và quản lý dữ liệu hóa đơn điện tử. Chúng tôi luôn sẵn sàng kết nối dữ liệu, đảm bảo dữ liệu của doanh nghiệp được truyền tải nhanh chóng.

Monet sẵn sàng kết nối các Doanh nghiệp, đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử chưa có dịch vụ truyền nhận TVAN hợp tác để triển khai công tác truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử đến chi cục thuế và khách hàng nhanh nhất.

Đơn vị - Doanh  nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử nếu gặp lỗi hết hạn dịch vụ truyền nhận TVAN

Hãy liên hệ chúng tôi: 0898.079.600


Không có nhận xét nào:
Write nhận xét
AESOlar invt-inverter logo-canadian-solar Q.CELLS_Logo solis-logo-v2

Đơn vị Tiêu biểu

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MONET
HDĐT Tiết kiệm - An toàn - Nhanh chóng
Office 1: KP3 đường 17, Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Hỗ trợ đăng ký mới: 0898.079.600
Hỗ trợ kỹ thuật: 19001129
hoadondientu@gmail.com